Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu

Kurullar

Başkan

İhsan Doğan

Başkan Yardımcısı

Tuğba Moralı Güler

Sekreter

Hüseyin Biçeroğlu

Üye

Akın Akakın
Veysel Antar
Nuri Serdar Baş
Hüseyin Bozkurt
Erdal Çetinalp
Abidin Murat Geyik
Burcu Göker
Ethem Taner Göksu
Bora Gürer
Vaner Köksal
Ahmet Küçük
Emre Özkara
Pulat Akın Sabancı
Mustafa Yavuz Samancı
Gökşin Şengül
Banu Tütüncüler