Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Hastalar İçin
 • Kök Hücre Gazete İlanı
 • Kök Hücre Gazete İlanı

  Kök hücre nedir?
  Hem kendini yenileyebilme hem de farklılaşma özelliklerini bir arada barındırabilen hücrelerdir.

  Kök hücre ve naklinden bilim dünyasının öngördüğü yararlar ve zararlar nedir?
  Bugüne kadar birçok kan hastalığının tedavisinde başarı ile kullanılan kök hücrelerin, tıbbın daha geniş uygulama alanlarında, hasara uğramış doku veya hücrelerin yenilenmesi ve tekrar işlev kazanması için kullanılabileceği ümidi doğmuş bulunmaktadır. Bu beklentinin gerçekleşmesi yönünde kanıtlar bulunmakla birlikte çelişkili sonuçlar da bulunmaktadır. Kök hücre ile işlevsel kayba uğramış dokuların tamir edilmesini açıklayacak mekanizmalar henüz açıklığa kavuşmamıştır. Kök hücre içeren dokuların naklinin olumsuz ve zararlı yan etkilere yol açma olasılığı henüz ortadan kalkmamıştır.

  Beyin-Omurilik hastalıklarında kök hücre tedavisi nedir?
  Bugün için insanlarda her hangi bir beyin omurilik hastalığında bilim dünyasınca onay görmüş ve hastaların hizmetine sunulmuş bir kök hücre tedavisi yoktur. Çalışmaların tümü deneysel çalışmalar düzeyindedir. Bilim dünyası için bir umut kapısı olması gereken kök hücre naklinin halka mal edilebilmesi işin öncelikle yöntemin başarılı olmasını sağlayacak tüm denemelerin, bu amaçla evrensel olarak kabul görmüş kurallara uygun olarak tamamlanması, yayınlanması, öngörülen yararlar ve zararların kanıtlanması gerekir.

  Sonuç
  Beyin Omurilik hastalıkları ve yaralanmalarında hastalara kök hücre (!) nakledildiğine dair basında haberler yer almaktadır. Bu tür uygulamalarda tedavi başarısının ölçütü; bağımsız, etki altında olmayan uzmanlarca değerlendirilmeli, medyadan önce bilimsel sözlü ve yazılı ortamlarda kabul gördükten sonra halkın karşısına çıkarılmalıdır. Daha bilim dünyası için bile bilinmezlikler taşıyan kök hücre uygulamasının halkımıza bu şekilde duyurulması, umut tacirliğinden başka bir şey değildir.

  www.turknorosirurji.org.tr

  "Beyin-Omurilik-Sinir Cerrahlarının Bilimsel ve Mesleki Derneği"