TNDer 34.Bilimsel Kongresi İhale Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi Organizasyon Firma Şartnamesi

Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresinin düzenlenmesinde aşağıda bildirilen koşullar uygun olacaktır.

Teklifinizin TNDer teslimi için son tarih 24 Mayıs 2021 Pazartesi / saat 17:00 ‘dir.

Hizmet Alımı Şartnamesinin temini
Hizmet Alımı Şartnamesi iş bu web (www.turknorosirurji.org.tr) sayfasından temin edilir. 

Hizmet Alımı Şartnamesinin teslimi

  • Hizmet Alımı Şartname teslimatı son başvuru tarih ve saatine kadar Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA adresine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile gönderilebilir. (Her halükarda teklifler kapalı iç zarfta bulunmalıdır)
  • Şartnamedeki boşluklar doldurularak teklif düzenlenecektir, boşlukların tamamının doldurulması şart olmayıp, doldurulan değerlere göre değerlendirme yapılacaktır.
  • Hizmet Alımı Şartnamesi son başvuru saatine kadar DERNEK adresine ulaşmayan Hizmet Alımı başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  • İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de Hizmet Alımı Şartname başvurusu yukarıda belirtilen saatte yapılır.
  • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
  • Teklifler toplandıktan en geç 15 iş günü içerisinde  firmalar ayrı ayrı görüşmeye davet edilecek; görüşme takvimi tamamlandıktan sonraki iki iş günü içinde ihale sonuçlandırılacaktır.