KINAMA

turknorosirurji.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Son günlerde Türk Nöroşirürji Derneği Üyesi Dr. Bilgehan Bilge’nin uzmanlık alanı olmayan bir konuda, modern ve kanıta dayalı tıbba aykırı açıklamaları ve meslektaşları hakkındaki suçlayıcı ifadeleri kamuoyunun haklı tepkisine yol açmış olup kabul edilemez niteliktedir.

Üyemizin bu açıklamaları ne bilimsel ne de ahlaki açıdan derneğimizin görüş ve yaklaşımları ile asla bağdaşmamaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu