TNDer 35. Bilimsel Kongre İhale Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

Türk Nöroşirürji Derneği 35. Bilimsel Kongresinin düzenlenmesinde aşağıda bildirilen koşullar uygun olacaktır.

Teklifinizin TNDer teslimi için son tarih 12 Kasım 2021 Cuma / saat 17:00 ‘dir.

Hizmet Alımı Şartnamesinin temini

Hizmet Alımı Şartnamesi iş bu web (www.turknorosirurji.org.tr) sayfasından temin edilir.

Hizmet Alımı Şartnamesinin teslimi

  • Hizmet Alımı Şartname teslimatı son başvuru tarih ve saatine kadar Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA adresine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile gönderilebilir. (Her halükarda teklifler kapalı iç zarfta bulunmalıdır)
  • Şartnamedeki boşluklar doldurularak teklif düzenlenecektir, boşlukların tamamının doldurulması şart olmayıp, doldurulan değerlere göre değerlendirme yapılacaktır.
  • Hizmet Alımı Şartnamesi son başvuru saatine kadar DERNEK adresine ulaşmayan Hizmet Alımı başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  • İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de Hizmet Alımı Şartname başvurusu yukarıda belirtilen saatte yapılır.
  • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
  • Teklifler toplandıktan en geç 15 iş günü içerisinde  firmalar ayrı ayrı görüşmeye davet edilecek; görüşme takvimi tamamlandıktan sonraki iki iş günü içinde ihale sonuçlandırılacaktır.