“İzmir On-line Nöroşirürji” Ağustos Konferansları

turknorosirurji.org.tr /

“İzmir On-line Nöroşirürji” Ağustos Konferansları

Tarih-Gün

Konu* – Eğitici

01.08.22 Pzt

Unconventional Pituitary Adenomas – Prof. Luigi Maria Cavallo (Federico II University, Naples-Italy)

4.08.22 Prş

Anterior sirkülasyon anevrizmalarinda endovasküler tedavi: Nüanslar, vurgular ve Y stentleme tekniği – Prof. Dr. Ergün Dağlıoğlu (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi)

8.08.22 Pzt

Sciatica; Facts & Fiction in Treating herniated discs – Prof. Wilco C. Peul (Curaçao Medical Center, Curaçao; Leiden University, The Netherlands)

11.08.22 Prş

Non-Radyografik Aksiyel Spondiloartrit – Prof. Dr. Servet Akar (İKÇÜ Romatoloji)

15.08.22 Pzt

Surgical Wound Infection – Prof. Evan Patchen Dellinger (University of Washington, Seattle)

18.08.22 Prş

Aydınlatılmış Onam Tarihçesi – Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tonga (Amasya Üniversitesi)

22.08.22 Pzt

Brain Death – Prof. Ariane Lewis (NYU Langone Medical Center, New York)

25.08.22 Prş

Beyin cerrahlarının hayvan çalışmaları konusunda bilmesi gerekenler – Osman Yılmaz (DEÜ Sağlık Bilimleri Ens. Laboratuvar Hayvanları Bilimi)

29.08.22 Pzt

Management of urologic complications after SCI – Prof. Emmanuel Chartier-Kastler (Sorbonne Université, Paris, France)

*Tüm konferanslar "İzmir Online Nöroşirürji" YouTube sayfasına yüklenmektedir.

https://us02web.zoom.us/j/5439164586

Meeting ID: 543 916 4586