TNDer Yeterlik Sözlü Sınav Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ
YETERLİK SÖZLÜ SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Türk Nöroşirürji Derneği Yeterlik Kurulu Nöroşirürji Yeterlik Sözlü Sınavı, 24 Kasım 2022 günü saat 10:00-13:00 saatleri arasında Nirvana Cosmopolitan Otel / Antalya’da Türk Nöroşirürji Derneği 35. Bilimsel Kongre sırasında yapılacaktır.

Başvuru şartları:
1. Türk Nöroşirürji Derneği’nin aktif üyesi olmak
2. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen yazılı sınavdan geçerli notu almak
3. Türkiye’de geçerliliği Sağlık Bakanlığınca resmen onaylanmış Nöroşirürji Uzmanı ünvanına sahip olmak
4. En az iki yıldan beri aktif Nöroşirürji pratiğinin içinde olduğunu bağlı bulunduğu Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) Anabilim Dalı Başkanı, Servis Şefi veya bunlar yoksa Başhekim tarafından hazırlanan belgeyle göstermek.

Başvuruda teslim edilmesi gerekli belgeler
1. Sınava girmek istediklerini ve sınav sonuçlarının şimdiki program yöneticisine (ve varsa daha önce eğitim gördükleri diğer kurumlardaki program yöneticisine ve halen bağlı bulunduğu servis şefi) bildirilebileceğini onaylayan belge (bu belgede eğitim gördüğü ve varsa görmüş olduğu kurumların açık adresleri ve şimdiki program yöneticisinin isim ve ünvanları da belirtilir)
2. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Nöroşirürji Uzmanlık belgesinin kopyası
3. Asistan karnesi kopyası (Asistan karnesi olmayanlar Nöroşirürji Asistan Eğitimi Tutanağını doldurarak gönderebilir. Tutanak için tıklayınız. )
4. Akademik ve profesyonel geçmişleriyle birlikte yayın ve bildirilerini de içeren özgeçmiş
5. Uzmanlık eğitimi boyunca ve sonrasında yapmış veya katılmış oldukları ameliyatlar, gruplanır, sayıları belirtilir belge (Bu belgeler, ameliyatların hangi kurumlarda yapıldığına göre dağıtılır, eğitim görmüş olduğu kurumun (veya kurumların) eğitim direktörü yöneticisi ve halen çalışmakta olduğu kurumda (veya kurumlarda) bağlı bulunduğu Servis şefi tarafından onaylanır)
6. Aday, Nöroşirürji eğitimini görmüş olduğu tüm birimleri, şimdiki başkanlarını, adres, faks ve telefonlarını bildirmek zorundadır. Ayrıca, kendisine referans olabilecek 3 ayrı kişinin açık adres, ünvan, telefon ve faksını açıklamalıdır. Bu üç kişinin, en az ikisi Nöroşirürji uzmanı ve bunlardan en az biri TNYK sertifikalı olmalıdır. Şart olmamakla birlikte, üçüncü kişi Nöroşirürji uzmanı değilse öğretim üyesi ünvanına sahip olması tercih edilir.

Adayların 16 NİSAN 2013 tarihli TNYK tüzüğü 15.1.(1‐2‐3‐5) maddelerinde belirtilen şartlar ile (bakınız https://turknorosirurji.org.tr/TNYK/ 18 Kasım 2022   günü saat 17:00’ye kadar Türk Nöroşirürji Derneği, Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler, Ankara adresine posta ile veya şahsen teslim ederek kayda girme koşulu ile başvurmaları gerekmektedir.