SBU İzmir Tıp Fakültesi İnsidental İntrakranial Anevrizmalar Sempozyumu

turknorosirurji.org.tr /

Hızla değişen ve gelişmeler kaydeden bilgi dünyasında, deneyimlerin paylaşılması ve farklı disiplinlerin birlikte çalışması her zamankinden daha fazla değer kazanmaktadir.
Saglik Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Tepecik SUAM' da, 20 Eylül 2022 tarihinde İnsidental İntrakranial Anevrizmalar Sempozyumunu düzenliyoruz. Anevrizmaların tanı ve tedavisindeki cerrahi ve endovasküler girişimlerin seçimini, literatürdeki güncel gelişmeleri alanında deneyimli hocalarımız anlatacaktır.
Sizleri klinik deneyimlerin paylasılacağı bu sempozyumda bir tartışma ortamı yaratmak ve bilgi paylaşımını sağlamak amacı ile aramızda görmeyi ümit ediyoruz.

Düzenleme kurulu adına
Prof.Dr.Füsun Demirçivi ÖZER