Yeterlik Sözlü yazılı sınavının ertelenmesi

turknorosirurji.org.tr /