TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK YAZILI SINAVI

turknorosirurji.org.tr /

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK YAZILI SINAVI

Türk Nöroşirürji Derneği Yeterlik Kurulu Nöroşirürji Yeterlik Yazılı Sınavı 07 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 14:00’de Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde yapılacaktır.

YETERLİK SINAVINA KATILMA KOŞULLARI: 

Sınava ilk 3 yılını tamamlamış Nöroşirürji Uzmanlık Öğrencileri ve Türk Nöroşirürji Yeterlik belgesi almak isteyen Nöroşirürji uzmanları katılabilecektir. Başvuru için adaylardan istenen belgeler; 

Asistanlar için:

 • Anabilim dalı başkanı, şef ya da eğitim programı direktörünün yazacağı, adayın eğitimde 3 yılını doldurduğu ve sınava girmeye hazır olduğunu belirten yazı,
 • Asistan karnesinin onaylı bir kopyası, (Asistan karnesi olmayanlar Nöroşirürji Asistan Eğitimi Tutanağını doldurarak gönderebilir. Tutanak için tıklayınız. ) 
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Adayların son altı ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olan fotoğrafı (1 adet)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve açık adresi

Uzmanlar için:

 • Uzmanlık belgesinin kopyası,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Adayların son altı ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olan fotoğrafı (1 adet)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve açık adresi
  (Uzmanlardan sınava girebileceğine dair ayrı bir muvafakat belgesi istenmeyecektir.)

Adaylar yukarıdaki belgelerle 22 Eylül 2023 Cuma gününe kadar Türk Nöroşirürji Derneği, Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler, Ankara adresine posta ile veya şahsen teslim ederek kayda girme koşulu ile başvurmaları gerekmektedir.