Türk Nöroşirürji Derneği 2007 yılı yeterlik yazılı sınavı yapıldı.

turknorosirurji.org.tr /

Sınavı kazanan arkadaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz. Sınavda başırılı olanlar aşağıda alfabetik olarak yer almaktadır.

Ali Dalgıç
Ali Rıza Güvercin
Alper Türkkan
Ayşe Karataş
Bashar Abuzayed
Başak Caner
Caner Sarılar
Cumhur Kılınçer
Ender Köktekir
Ercan Armağan
Gökmen Kahiloğulları
Hakan Tuna
Hasan Özgür Özdemir
Kutsal Devrim Seçinti
Mehmet Savran
Mete Karatay
Mustafa Arif Eras
Naime Şahika Liva Cengiz
Nebi Yılmaz
Nuri Eralp Çetinalp
Onur Erol
Turgut Kuytu