Bir Asistanın Eleştirileri ve Düşüncelerimiz

turknorosirurji.org.tr /

Ben ___________da asistan olarak görev yapmaktayım. Şu an toplam asistan sayısı 7, benden sonra 2 yeni asistan bulunmaktadır, biri 1,5 yıllık, diğeri 3 aylık. Kadro istemimize rağmen asistan alınmamıştır. Anlıyorum ki bu durum sizin yayınladığınız bildiri sonrası gelişmiştir. Tabii doğru ise yaklaşık 4 yıldır çömez asistan olarak görev yapmaktayım ve buna devam edecek gibi görünüyorum. Eğitim anlayışınız içinde benim nasıl bir eğitim göreceğimi düşünmektesiniz. Sayın Türk Nöroşirürji Derneği Başkanına soruyorum Not: (yılda ortalama 1700-1900 ameliyat yapılmakta, 30 un üzerinde dış servis yatakları ile 40 üzerinde yatak kullanımı mevcut, 7 öğretim üyesi mevcut) Bana lütfen zaman ayırıp bir cevap yazar mısınız?
Sayın Dr. ....................,
Size tabii ki zaman ayırıyorum. İslerinizin yoğunluğunu ve rutin yükünüzün çokluğunu bana bağlamanız doğrusu beni biraz gülümsetti. Ancak size çok ayrıntılı yanıt vermeyi bir görev biliyorum:
1-Eğer kliniğinizde yılda 1700 ameliyat yapılıyorsa 300 ameliyat için 1 asistan önerimize göre 6 veya 7 asistan sizin kliniğiniz için yeterli olacaktır. Bu sadece bizim değil UEMS (Avrupa Uzmanlık Dernekleri Birliği) Nörosirürji biriminin de görüsüdür. Türk Nörosirürji Yeterlik Kurulu da eğitim kliniklerinin yılda 300 ameliyat için 1 asistan bulundurmasını önermektedir.
2-Sizin durumunuzda –asistanların is yükünün fazlalığı durumunda- ne yapılacağı konusunda önerilerimiz de vardır. Lütfen Türk Nöroşirürji Derneği’nin web sayfasında http://www.turknorosirurji.org.tr/haber.php?id=57 adresindeki mektubumuzu okuyunuz ve en son paragraftaki kelimelere dikkat ediniz.
...eğitim hastaneleri, asistansız –veya az sayıda asistanla- çalışmak için organizasyon yapmalıdır. Bu amaçla serviste pratisyen hekimlerin istihdam edilmesi, nöbetlerin diğer uzmanlar ve öğretim üyelerince de tutulması gibi önlemler alınmalıdır.
Tabii bu çözüm önerilerini uygulamak, asistanları sadece rutin yükü kaldıran kişiler olarak kabul eden eğitim kliniklerinin hoşuna gitmeyecektir.
3-Kliniğinizde asistan sayısının azaltılmasını bizim bültende ve web sayfasında yayınladığımız bildirilere dayandırmanıza çok seviniriz. Keşke resmi kurumlar, üniversite ve devlet eğitim hastaneleri ve TUS kadrolarını belirleyenler bizim bu görüşlerimize sizin söylediğiniz gibi önem verseler.
Bizim Türk Nörosirürji Dernegi olarak siz asistanlara karşıt değil yandaş görüşler içinde olduğumuzu fark etmemenize doğrusu çok şaşırdım. Eğer yukarıda verdiğim sayfadaki mektubu ve eklerini ayrıntılı olarak okursanız bu görüşlerimizin asistanlara daha iyi eğitim vermek, onların rutin içinde boğulmasını önlemek, asistanları “sadece angarya isleri yapanlar” olarak düşünen klasik görüsü yıkmak, yeterliği kanıtlanmayan kliniklerin eğitim vermesini önlemek demek olduğunu anlayacaksınız.
Saygılarımla
Dr. Mehmet Zileli
Türk Nörosirürji Dernegi Başkanı