Şubat Toplantısı

turknorosirurji.org.tr /

Sayın hocalarım ve değerli meslektaşlarım;


2024 yılı TNDer İstanbul Toplantılarının 2.sini Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği olarak 29 Şubat 2024 Perşembe günü ‘ Lomber Dejeneratif Hastalığın Cerrahi Tedavisi’ başlığı ile gerçekleştireceğiz.


Toplantı yeri ve programını sizlerle aşağıdaki şekilde paylaşmak isteriz.


Dr Ezgi Akar
Dr Eylem Burcu Kahraman Özlü

Konu: ‘Lomber Dejeneratif Hastalığın Cerrahi Tedavisi’

29 Şubat 2024 Perşembe
18.00-21.00
Yer: SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Validebağ Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu

Oturum Başkanı: Ferhat HARMAN
18.00-19.00: Kokteyl
Konuşmalar:
19.00-19.20:
Feyza KARAGÖZ GÜZEY: Lomber Dar Kanal Hastalığının Cerrahi Tedavisi -Enstrümansız
19.20-19.40:
Deniz KONYA: : Lomber Dejeneratif Hastalığın Cerrahi Tedavisi- Rijit Stabilizasyon ile
19.40-20.00
A. Fahir ÖZER: : Lomber Dejeneratif Hastalığın Cerrahi Tedavisi- Dinamik Stabilizasyon ile
20.00-21.00: Olgu Sunumları ve Tartışma
Ramazan SARI
Mehmet Yiğit AKGÜN


Kapanış
Saygılarımızla