Türk Nöroradyoloji Derneği 5. Nöroradyoloji Günleri

turknorosirurji.org.tr /

 21-22 Mart 2009
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu ODİTORYUMU
İSTANBUL
 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.