Hekimlik Andı

turknorosirurji.org.tr /

Sayı:

UDEK/A-039

09.07.2014

Konu:

Hipokrat Yemini

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin “Hipokrat Yemini” ile ilgili açıklaması ektedir.
Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Ek: 07.07.2014 tarihli TTB Merkez Konseyi’nin Uzmanlık Derneklerine hitaben yazdığı yazı ve devamında “Hekimlik Andı”