TND Yeterlik Yazılı Sınav Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK SINAVI

Türk Nöroşirürji Derneği Yeterlik Kurulu Nöroşirürji Yeterlik Sınavı 08 Nisan 2016 tarihinde saat 16:00’da Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi sırasında KAYA Palazzo Convention Center Belek/Antalya’da yapılacaktır

YETERLİK SINAVINA KATILMA KOŞULLARI:
Sınava ilk 3 yılını tamamlamış Nöroşirürji Uzmanlık Öğrencileri ve Türk Nöroşirürji Yeterlik belgesi almak isteyen Nöroşirürji uzmanları katılabilecektir. Başvuru için adaylardan istenen belgeler;

Asistanlar için:

 • Anabilim dalı başkanı, şef ya da eğitim programı direktörünün yazacağı, adayın eğitimde 3 yılını doldurduğu ve sınava girmeye hazır olduğunu belirten yazı,
 • Asistan karnesinin aslı veya onaylı bir kopyası,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Adayların son altı ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olan fotoğrafları, T.C. Kimlik Numaraları ile isimlendirilmiş olarak elektronik ortamda (jpg uzantılı dosyalar halinde),
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve açık adresi

Uzmanlar için

 • Uzmanlık belgesinin kopyası,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Adayların son altı ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olan fotoğrafları, T.C. Kimlik Numaraları ile isimlendirilmiş olarak elektronik ortamda (jpg uzantılı dosyalar halinde),
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve açık adresi
  (Uzmanlardan sınava girebileceğine dair ayrı bir muvafakat belgesi istenmeyecektir.)

Adayların yukarıdaki belgelerle 14 Mart 2016 tarihine kadar Türk Nöroşirürji Derneği, Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler, Ankara adresine başvurmaları gerekmektedir.