TNDer Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu İhale Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubunun Sempozyumunun 16-17 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul (Avrupa Yakası) 'da yapılması düşünülmektedir. Tahmini katılımcı sayısı 130 ve üzeri kişidir. Sözü edilen toplantımızın düzenlenmesinde aşağıda bildirilen koşullar uygun olacaktır.

Teklifinizin TNDer teslimi için son tarih 21.06.2016 / saat 17:00 ‘dir.

Hizmet Alımı Şartnamesinin temini

Hizmet Alımı Şartnamesi iş bu web (http://www.turknorosirurji.org.tr/TNDData/userfiles/file/tnder-noroonkolojik-cerrahi-ogretim-ve-egitim-grubu-sempozyumu-ihale-duyurusu.pdf) sayfasından temin edilir.