Türk Nöroşirürji Derneği Yeterlik Kurulu Nöroşirürji Yeterlik Sınavı Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK SINAVI

Türk Nöroşirürji Derneği Yeterlik Kurulu Nöroşirürji Yeterlik Sınavı 29  Mart 2017 tarihinde saat 16:00’da Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi sırasında KAYA Palazzo Convention Center Belek/Antalya’da yapılacaktır.

YETERLİK SINAVINA KATILMA KOŞULLARI:
Sınava ilk 3 yılını tamamlamış Nöroşirürji Uzmanlık Öğrencileri ve Türk Nöroşirürji Yeterlik belgesi almak isteyen Nöroşirürji uzmanları katılabilecektir. Başvuru için adaylardan istenen belgeler;

Asistanlar için:

 • Anabilim dalı başkanı, şef ya da eğitim programı direktörünün yazacağı, adayın eğitimde 3 yılını doldurduğu ve sınava girmeye hazır olduğunu belirten yazı,
 • Asistan karnesinin aslı veya onaylı bir kopyası,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Adayların son altı ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olan fotoğrafı (1 adet)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve açık adresi

Uzmanlar için:

 • Uzmanlık belgesinin kopyası,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Adayların son altı ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olan fotoğrafı (1 adet)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve açık adresi
  (Uzmanlardan sınava girebileceğine dair ayrı bir muvafakat belgesi istenmeyecektir.)

Başvuru süresi uzatılmıştır. Adaylar yukarıdaki belgelerle 24 Mart 2017 tarihine kadar Türk Nöroşirürji Derneği, Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler, Ankara adresine başvurabilirler.