TNDer TURNOG (Nöroonkoloji), Nörovasküler ve Nöroanatomi Grupları 2017 Sempozyumu İhale Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

TNDer TURNOG (Nöroonkoloji), Nörovasküler ve Nöroanatomi Grupları
2017 Sempozyumu

ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN DUYURU
Hizmet Alımı Şartnamesine ilişkin bilgiler

  • Hizmet Alımı şartnamesinin/teklifinin “TND” ye teslimi için son tarih:   25.09.2017 / saat 17.00 kadar uzatılmıştır.

Hizmet Alımı Şartnamesinin temini

  • Hizmet Alımı Şartnamesi iş bu web sayfasından temin edilir. Şartname için tıklayınız.

Hizmet Alımı Şartnamesinin teslimi

  • Hizmet Alımı Şartname teslimatı son başvuru tarih ve saatine kadar Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA adresine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile gönderilebilir. (Her halükarda teklifler kapalı iç zarfta bulunmalıdır)
  • Hizmet Alımı Şartnamesi son başvuru saatine kadar DERNEK adresine ulaşmayan Hizmet Alımı başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  • İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de Hizmet Alımı Şartname başvurusu yukarıda belirtilen saatte yapılır.
  • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
  • Teklifler toplandıktan en geç 15 iş günü içerisinde  firmalar ayrı ayrı görüşmeye davet edilecek; görüşme takvimi tamamlandıktan sonraki iki iş günü içinde ihale sonuçlandırılacaktır.