Hastalıklar ile İlişkili Genlerin Keşif Stratejileri Genomik Perspektif

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Hocalarım ve Meslektaşlarım,

Hastalıkların patogenezinin aydınlatımasında ve muhtemel tedavi girişimlerinin gelişitirilmeye başlatılması sürecinin hiç şüphesizki ilk basamağı hastalığa neden olan genetik varyantlar ve dolayısıyla genlerin bulunmasıdır. Bu süreç güncel tıbbi araştırmaların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Moleküler biyolojik olarak hastalıkla ilişkili genlerin keşfi şüphesizki birçok seviyede (genom, trankriptom, proteom, epigenom,...) çalışılabilir.

Bu sempozyumumuzda klinisyenler için özellikle genomik seviyede nasıl metotlar kullanılmakta; ailesel ve sporadik vakalara nasıl yaklaşılabilir ve bu süreçlerde kullanılan yeni nesil dizileme teknolojisi nasıl işlemektedir? sorularına yanıt arayacağız.

10 Mart 2018'de görüşmek üzere