SPSCG Sempozyumu ve SPSCG Temel Eğitim Programı İhale Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

 “Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu 2018”
‘’Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Öğretim ve Eğitim Grubu Spinal Cerrahi Temel Eğitim Programı 2018 ‘’
ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN DUYURU
Hizmet Alımı Şartnamesine ilişkin bilgiler

  • Hizmet Alımı şartnamesinin/teklifinin “TND” ye teslimi için son tarih: 28.02.2018 / saat 17.00

Hizmet Alımı Şartnamesinin temini

Hizmet Alımı Şartnamesinin teslimi

  • Hizmet Alımı Şartname teslimatı son başvuru tarih ve saatine kadar Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA adresine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile gönderilebilir. (Her halükarda teklifler kapalı iç zarfta bulunmalıdır)
  • Hizmet Alımı Şartnamesi son başvuru saatine kadar DERNEK adresine ulaşmayan Hizmet Alımı başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  • İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de Hizmet Alımı Şartname başvurusu yukarıda belirtilen saatte yapılır.
  • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
  • Teklifler toplandıktan en geç 15 iş günü içerisinde  firmalar ayrı ayrı görüşmeye davet edilerecek; görüşme takvimi tamamlandıktan sonraki iki iş günü içinde ihale sonuçlandırılacaktır.