Türk Nöroşirürji Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Üyemiz,

01 Nisan 2018 Pazar günü saat 08:00’ de aşağıda belirtilen gündemle yapılacak olan Türk Nöroşirürji Derneği’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı yeri teknik zorunluluktan dolayı Cornelia Kongre Merkezi Belek/Antalya olarak değiştirilmiştir. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı 22 Nisan 2018 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin katılımı ücretsizdir.

Genel Kurul toplantısında birlikte olmak dileğiyle saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Şükrü Çağlar
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
 2. Divanın oluşturulması,
 3. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
 4. Yönetim ve Denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması,
 5. Dernek ve İktisadi İşletme Mali Tablolarının okunması ve onaylanması,
 6. Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası,
 7. Bütçenin görüşülmesi,
 8. İktisadi İşletme Geçmiş Yıl Karlarının Derneğe aktarılması konusunda karar alınması
 9. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
 10.  Dilek ve temenniler,
 11.  Kapanış.