Duyuru

turknorosirurji.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız Dr. Emre Dursun ve Dr. Habib Karakoç 18.06.2018 gecesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı yoğun bakım ünitesinde görevleri başında iken hasta yakınları tarafından rehin alınıp darp edilmişlerdir. Olayı Türk Nöroşirurji Derneği olarak şiddetle kınıyoruz. Günümüz Türkiye sinde çok büyük bir sorun haline gelen sağlıkta şiddet konusunda görüş ve önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Her geçen gün artan sıklıkta karşılaştığımız sağlıkta şiddet olayları artık toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Bu olaylar karşısında fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının şiddete uğrayacağı algısını taşıdığı ve gittikçe zorlaşan koşullarda mesleklerini gereği gibi yapamaz duruma geldikleri görülmektedir. Yaşadıkları şiddet olayları karşısında ilgililerin konuya duyarsız kalmaları sağlık çalışanlarının kurumlarına karşı güvensizlik duymalarına sebep olmaktadır.

Sağlık hizmetinin kaliteli bir şekilde sunulması toplum sağlığının en temel ilkelerinden biridir.  Sağlık çalışanına psikolojik veya fiziksel şiddet uygulanmasının önlenmesi için gereken her türlü hukuki ve idari tedbir eksiksiz olarak alınmalıdır.

Türk Ceza Kanunu’nda sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte yeni düzenlemeler yapılarak cezalar artırılmalı ve verilen cezaların ertelenmemesi sağlanmalıdır.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet toplumdaki genel şiddet eğiliminden ayrı olarak düşünülmemeli ve toplumdaki genel şiddet eğilimini azaltmaya yönelik toplumsal politikalar oluşturulmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

Sağlık hizmetinin hasta ve sağlık çalışanı ile bir bütün olduğu, sistemden kaynaklanan sorunların tek nedenin sağlık çalışanları olmadığı ve sisteme ait sorunların hizmeti veren ve hizmetten faydalananların ortak çabası ile düzelebileceği bilinmelidir.

Prof. Dr. Savaş Ceylan
Türk Nöroşirurji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı