SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN

turknorosirurji.org.tr /


DUYURU!

Tüm çabalarımıza rağmen hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sürüyor. Son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD asistanı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın nöbeti sırasında saldırıya uğramış ve darp edilmiştir.  Can güvenliği sorunu, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline gelmiştir. Bu sorunu engellemeye yönelik hiçbir ciddi çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Bu son olsun bir daha yaşamak istemiyoruz demek için tüm hekimleri basın açıklaması için 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 12: 30’da hastane bahçelerinde buluşmaya çağırıyoruz.  Tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını bu konuda bulundukları illerde meslektaşları ile dayanışmaya davet ediyoruz.

TTB Merkez Konseyi