TNDer İstanbul Toplantıları Program

turknorosirurji.org.tr /

TND
Başkan
Prof. Dr. Savaş CEYLAN

BRVSHH
Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Bekir TUĞCU
Doç. Dr. Ender OFLUOĞLU
Doç Dr Lütfü Şinasi POSTALCI
Doç. Dr. Ömür GÜNALDI
Doç Dr Erhan EMEL

25.10.2018 Sellar lezyonlara cerrahi yaklaşım
  Oturum Başkanı: Prof Dr Savaş CEYLAN
19:30 - 19:55 Doç Dr Murat MÜSLÜMAN İnvaziv hipofiz adenomlarında mikrocerrahi yaklaşım
19:55 - 20:20 Prof Dr Necmettin TANRIÖVER Ekstrem kafa tabanı lezyonlarına endoskopik yaklaşım
20:20 - 20:30 Op Dr Osman TANRIVERDİ Vaka Tartışması 
20:30 - 20:40 Op Dr Mehmet TİRYAKİ Vaka Tartışması 

 

29.11.2018 Serebral anevrizmalarda cerrahi uygulamalar
  Oturum Başkanı: Prof Dr Nail İZGİ
19:30 - 19:55 Prof Dr Türker KILIÇ Anevrizma cerrahisi için video eğitim platformu
19:55 - 20:20 Doç Dr Yaşar BAYRİ Orta serebral arter anevrizmalarında cerrahi
20:20 - 20:30 Op Dr Burak EREN Vaka Tartışması 
20:30 - 20:40 Op Dr Nail DEMİREL Vaka Tartışması 

 

27.12.2018 Geriatrik ve osteoporotik omurga cerrahisinde sorunlar ve başetme yolları
  Oturum Başkanı: Op Dr Halil TOPLAMAOĞLU
19:30 - 19:55 Prof Dr Mehmet ZİLELİ Geriatrik omurga cerrahisinin sorunları
19:55 - 20:20 Doç Dr Ender OFLUOĞLU Osteoporotik omurga kırıklarının cerrahi sorunları
20:20 - 20:30 Op Dr Azmi TUFAN Vaka Tartışması 
20:30 - 20:40 Op Dr Mehmet Reşit ÖNEN Vaka Tartışması 

 

31.01.2018  Nöroşirurjide stereotaktik radyocerrahi uygulamaları
  Oturum Başkanı: Prof Dr Selçuk PEKER
19:30 - 19:55 Doç Dr Mustafa Aziz HATİBOĞLU Yüksek evreli glial tümörlerde gamma knife uygulamaları
19:55 - 20:20 Prof Dr Sait ŞİRİN Cyberknife spinal uygulamaları
20:20 - 20:30 Op Dr Mustafa SAKAR Vaka Tartışması 

 

28.02.2019 Beyin sapı lezyonlarına cerrahi yaklaşım
  Oturum Başkanı: Prof Dr Nejat AKALAN
19:30 - 19:55 Prof Dr Alp DİNÇER Beyin sapı lezyonlarında nöroradyolojik tanı
19:55 - 20:20 Prof Dr Uğur TÜRE Beyin sapı cerrahisi
20:20 - 20:30 Op Dr Ogün PEKER Vaka Tartışması 

 

28.03.2019 Tremor tedavisinde derin beyin stimülasyonu güncel yaklaşım
  Oturum Başkanı: Op Dr Ali ZIRH
19:30 - 19:55 Op Dr Cihan İŞLER Esansiyel tremor tedavisinde derin beyin stimülasyonu
19:55 - 20:20 Doç Dr Ersoy KOCABIÇAK Kompleks tremor tedavisinde derin beyin stimülasyonu
20:20 - 20:30 Op Dr Ömer Batu HERGÜNSEL Vaka Tartışması 

 

25.04.2019 Omurga cerrahisinde sık yapılan kurgulama hataları; olgular üzerinden interaktif çözümlemeler
  Oturum Başkanı:: Prof Dr Sait NADERİ
19:30 - 20:20 Prof Dr Fahir ÖZER Olgular üzerinden interaktif çözümlemeler
20:20 - 20:30 Uz Dr Uzay Erdoğan Vaka Tartışması

 

30.05.2019 Nöroşirurjikal hastalıklarda Kök hücre tedavisinde güncel durum
  Oturum Başkanı: Doç Dr Erhan EMEL
19:30 - 19:55 Prof Dr Erdal KARAÖZ Kök hücre tedavisi prensipleri, temelleri
19:55 - 20:20 Doç Dr Serdar KABATAŞ Nöroşirurjikal hastalıklarda kök hücre uygulamaları
20:20 - 20:30 Op Dr Fatih Cesur Vaka Tartışması-Medikolegal tartışma
20:30 - 20:40 Dr Orhun Mete Çevik Vaka Tartışması