Ankara Multi-disipliner Nöro-onkoloji Toplantıları

turknorosirurji.org.tr /

Ankara Multidisipliner Nöroonkoloji Toplantıları
Spinal Tümörlerde Tedavi Yaklaşımı

27 Kasım 2018
Saat: 18.00 - 21.00
Holiday Inn Çukurambar

Toplantı Programı
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Emre Acaroğlu, Prof. Dr. Atilla Akbay
                              
Olgu Sunumları (18.30-20.00)
Primer vertebral tümörler: Doç. Dr. Suat Canbay-Ankara Liv Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü
Metastatik vertebral tümörler: Doç. Dr. Erhan Türkoğlu-Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt ve Arş Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
İntramedüller spinal tümörler: Doç. Dr. Ahmet Gürçay- Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

Tartışmacılar:

Doç. Dr. Murat Uçar, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D.
Prof. Dr. Yıldız Güney, Ankara Memorial Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü
Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D
Doç. Dr. Ali Dalgıç, Ankara Numune Eğt ve Arş Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Doç. Dr. Mutlu Doğan, Ankara Numune Eğt ve Arş Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Akşam Yemeği (20.00)