TNDer İzmir Toplantıları 20 Aralık 2018

turknorosirurji.org.tr /

TOPLANTI YERİ: Ege Palas Oteli Namık Sevik Salonu P Katı

PROGRAM:

17:30 - 18:30 TOPLANMA VE KOKTEYL
18:30 - 19:30 KONFERANS VE TARTIŞMA
19:30 - 20:00 OLGU SUNUMU