TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Üyemiz,

Türk Nöroşirürji Derneği’nin Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 05  Nisan 2019 Cuma günü saat 18:00’de Rixos Sungate/Antalya’da yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı 12 Nisan 2019 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısında birlikte olmak dileğiyle saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Savaş Ceylan
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
 2. Divanın oluşturulması,
 3. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
 4. Yönetim ve Denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması,
 5. Dernek ve İktisadi İşletme Mali Tablolarının okunması ve onaylanması,
 6. Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası,
 7. Bütçenin görüşülmesi,
 8. İktisadi İşletme Geçmiş Yıl Karlarının Derneğe aktarılması konusunda karar alınması
 9. Dilek ve temenniler,
 10. Dernek üye aidatlarının artırılması,
 11. Kapanış.