Trakya Spinal Günleri 21.09.2019 / Tekirdağ

turknorosirurji.org.tr /

TRAKYA SPİNAL GÜNLERİ
“OSTEOPOROTİK OMURGA HASTALIKLARINDA GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ”
21.09.2019 
Hilton Garden Inn Çorlu, Tekirdağ

 I. OTURUM: 18:00 - 19:00
Başkanlar: Dr. Cumhur Kılınçer -  Dr. Onur Yaman
18:00 - 18:10  Osteoporotik Omurga Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme.
Dr. Bülent Bilir
18:10 - 18:20  Osteoporotik Omurga Hastalıklarının Radyolojik Değerlendirmesi.
Dr. Fatma Bahar Hacıoğlu Kasım
18:20 - 18:30 Osteoporoz ile Birlikte İntervertebral Disk Dejenerasyonunun, End - Plate Vaskülarizasyonu ve Mikro Mimarisi Üzerine Etkileri.
Dr. Yasin Emre Kaya
18:30 - 18:40  Osteoporotik Dejeneratif Omurga Hastalıklarında Enstrümanlı Cerrahi.
Dr. Özkan Ateş
18:40 - 18:50  Osteoporotik Vertebra Kompresyon Kırıklarında Vertebroplasti Tedavisi.
Dr. Necati Kaplan
18:50 - 19:00 Tartışma
19:00 - 19:30 Kahve Arası
II. OTURUM: 19:30 - 20:30
Başkanlar: Dr. Ali Fahir Özer – Dr. Özkan Ateş
19:30 - 19:40 Vertebral Osteoporozun Farmakolojik Tedavisi ve Osteoporoza Yönelik Moleküler Tabanlı Araştırmalar.
Dr. İbrahim Yılmaz
19:40 - 19:50 Osteoporotik Dejeneratif Omurga Hastalıklarında Hangi Enstrümalar Tercih Edilmelidir?
Dr. Numan Karaarslan
19:50 - 20:00 Osteoporotik Dejeneratif Omurga Hastalıklarında Enstrümansız Cerrahi.
Dr. Cumhur Kılınçer
20:00 - 20:10 Osteoporotik Omurga Deformitelerinde  Cerrahi Strateji.
Dr. Onur Yaman
20:10 - 20:20 Osteoporotik Omurga Cerrahisinde Komplikasyonların Yönetimi.
Dr. Ali Fahir Özer
20:20 - 20:30 Enstrümante Edilen Olgularda Postoperatif Enfeksiyonların Yönetimi.
Dr. Mustafa Doğan
20:30 Akşam Yemeği

 
 
.