Türk Nöroşirürji Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Üyemiz,

Türk Nöroşirürji Derneği’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 11 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 08:00’de "Granada Hoteli" Belek/Antalya’da yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı 18 Nisan 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısında birlikte olmak dileğiyle saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Savaş Ceylan
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
 2. Divanın oluşturulması,
 3. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
 4. Yönetim ve Denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması,
 5. Dernek ve İktisadi İşletme Mali Tablolarının okunması ve onaylanması,
 6. Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası,
 7. Bütçenin görüşülmesi,
 8. İktisadi İşletme Geçmiş Yıl Karlarının Derneğe aktarılması konusunda karar alınması
 9. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
 10.  Dilek ve temenniler,
 11.  Kapanış.