BİLDİRİM

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Meslektaşlarımız,

Çıkması için çok uzun süredir uğraş verdiğimiz “Sağlıkta Şiddet Yasası” dün TBMM’de grubu bulunan beş siyasi partinin ortak kararı ile kabul edilmiştir. Bu süreçte yoğun uğraş veren başta siz meslektaşlarımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarına, Türk Tabipleri Birliğine, tüm uzmanlık derneklerine, mecliste grubu bulunan ve yasanın çıkması için ortak hareket eden beş siyasi partimize teşekkür ederiz.

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu