Kişisel Koruyucu Ekipman Desteklerimiz

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Meslektaşlarımız,

Corona virüs salgınında hastalanma ve bulaştırma açısından en fazla risk grubu biz hekimler ve tüm sağlık çalışanlardır. Bu süreçte kendimizi korumamız çok önemlidir. Bu nedenle Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) hayati öneme haiz bir noktaya gelmiştir. Bu salgın süresince KKE sıkıntısı çeken meslektaşlarımıza TND Yönetim Kurulu olarak olanaklarımız ölçüsünde yardımcı oluyoruz. Mesleğini her türlü zorluğa rağmen başarıyla yerine getiren meslektaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, her türlü zorlukta yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu