COVID-19 (KORONAVİRÜS) PANDEMİSİNE BAĞLI RİSKLER, EK BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı tarafından 17.03.2020 tarihinde sağlık kuruluşlarına gönderilen genelge ile “elektif cerrahi işlemleri” durdurulmuş olup yeni bir genelge beklenilmektedir. Bu süreçte meslektaşlarımızın elektif cerrahilere başlamaması medikolegal sorun yaşamamaları açısından önemlidir. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni genelge açıklandığı zaman derneğimiz tarafından sizlere gönderilecektir. Bu süreçte girişim yapacağınız her vakada kullanılmak üzere COVID-19 hastalığı ile ilgili AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu

COVID-19 (KORONAVİRÜS) PANDEMİSİNE BAĞLI RİSKLER, EK BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU için tıklayınız.