Anket Sonuçları, Kongre ve Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme

turknorosirurji.org.tr /

DEĞERLİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ ÜYELERİ ve SAYIN MESLEKTAŞLARIMIZ,

Pandemi nedeni ile yaşanan olağanüstü süreç ne yazık ki devam ediyor ve uzun bir süre daha devam edecek görünüyor. Birçok uzmanlık derneği gibi bizde Ulusal Kongremiz başta olmak üzere büyük eğitim toplantılarını ve tüzüğümüz gereği Nisan ayında, Ulusal Kongre ile birlikte  yapmamız gereken genel kurulumuzu mücbir nedenlerle İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen 16.03.2020 tarihli genelge (https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge-gonderildi) gereğince yapamadık.  

Diğer taraftan 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (COVID 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kanunun 2/ç maddesi “4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir, düzenlemesi yapıldı. Bu süre, İçişleri Bakanlığı tarafından gerekirse 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.” şeklindedir. 

Bu süreçte üyelerimizden gelen birçok soru nedeniyle ve önümüzdeki süreci değerlendirmek nedeniyle Ulusal Kongremizle ve Genel Kurulumuzla ilgili anket yaptık. Ankete 630 meslektaşımız katıldı. Anket sonuçlarımız şöyledir:

 

 

 

 

 

 

Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle yapamadığımız Genel Kurulumuzu yasal olarak 31.07.2020 tarihinden sonra 1 ay içinde genel kurul kararı alma zorunluluğumuz olması nedeniyle anket sonuçlarından da anlaşılacağı şekilde eğer İçişleri Bakanlığı tarafından bir uzatma olmadığı takdirde çoğunluklu genel kurulumuzu Ağustos ayı, çoğunluk aranmaksızın yapacağımız genel kurulu Eylül ayında Ankara’da yapmayı kararlaştırdık. Bu konu ile ilgili duyurumuzu resmi işlemlerden sonra sizlerle paylaşacağız.

Dernek yönetimimiz Ulusal Kongremizi ise günlük vaka sayısının arttığı, Eylül-Aralık arasında ikinci dalganın beklendiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyada günlük vaka sayılarının arttığı göz önünde bulundurularak bu konuyu gelecek yeni yönetime bırakma kararı almıştır.  

Saygılarımızla,

 

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Adına 
Başkan Prof. Dr. Savaş CEYLAN