TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN YANINDAYIZ

turknorosirurji.org.tr /

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN YANINDAYIZ ve TEŞEKKÜR EDERİZ

COVİD-19 pandemi süreci başladığı andan itibaren salgın sürecini gerek hekimler ve tüm sağlık çalışanları, gerekse halkımız açısından ciddiyetle ele alan, koruyucu toplumsal sağlığı  ön plana çıkaran, bilimsel ve ellerindeki veriler ışığı altında halkı bilinçlendirme ve aydınlatma görevlerini yerine getirmeye çalışan, bu zorlu mücadele de en ön safta yer  alan hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını yalnız bırakmayarak yanlarında yer alan ve destek olan tabip odalarımıza ve Türk Tabipleri Birliği’ne teşekkür ederiz.

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU