TNDer Olağan Genel Kurulu Hakkında Bilgilendirme

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Üyemiz,

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. T.C. İçişleri Bakanlığı T.C. İçişleri tarafından da 24.11.2020 tarihli Onay ile Derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir. Bu zorunlu sebeple Derneğimiz genel kurulu ertelenmiştir.

Genel Kurul yer ve zamanı ayrıca bildirilecektir.

Daha önce gönderilen 11 Kasım 2020 tarihli çağrının göz önüne alınmamasını dileriz.

Saygılarımızla,
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU