TNDer grup başkanlarımızla pandemi süreci sorunları görüşüldü ve gelecek dönem planlamaları ilgili verimli bir toplantı yapıldı.

turknorosirurji.org.tr /

 

Değerli Meslektaşlarımız,

TNDer grup başkanlarımızla pandemi süreci sorunları görüşüldü ve gelecek dönem planlamaları ilgili verimli bir toplantı yapıldı.

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu