Türk Nöroşirürji Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Üyemiz, 

Türk Nöroşirürji Derneği’nin tüzüğüne göre Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan Genel Kurulunun Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında en son 7256 sayılı kanun düzenlemesi ve İçişleri Bakanlığı 24.11.2020 tarihli onayı gereğince 2021 Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir. 

Bu sebeplerle; 

Türk Nöroşirürji Derneği Tüzüğüne göre, Türk Nöroşirürji Derneği Olağan Seçimli Genel Kurulu ve Türk Nöroşirürji Derneği Tüzüğüne göre Mali Genel Kurulu 02 Mart 2021 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında çoğunluklu olarak Bahçelievler, Taşkent Caddesi No:13/4 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Dernek merkezi salonunda, bu tarihte gerekli çoğunluk sağlanamaz ise 11 Mart 2021 Perşembe Günü 10.00-17.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın Emek Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi, No:4 06490 Çankaya/Ankara, Milli Kütüphane adresinde yapılacaktır. 

Katılımınızı dileriz. 

Prof. Dr. Savaş Ceylan
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
 2. Divanın oluşturulması,
 3. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
 4. Yönetim ve Denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması,
 5. Dernek ve İktisadi İşletme Mali Tablolarının okunması ve onaylanması,
 6. Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası,
 7. Bütçenin görüşülmesi,
 8. İktisadi İşletme Geçmiş Yıl Karlarının Derneğe aktarılması konusunda karar alınması,
 9. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış.