Türk Nöroşirürji Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Üyemiz; 

  15 Şubat 2021 tarihli yazımızla derneğimiz Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulunun Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında en son 7256 sayılı kanun düzenlemesi ve İçişleri Bakanlığı 24.11.2020 tarihli onayı gereğince 2021 Şubat ayı sonuna kadar ertelenmesi üzerine Dernek Genel Kurulu’nun tüzüğe göre 02. Mart 2021 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında çoğunluklu olarak Bahçelievler, Taşkent Caddesi No:13/4 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Dernek merkezi salonunda, bu tarihte gerekli çoğunluk sağlanamaz ise 11 Mart 2021 Perşembe Günü 10.00-17.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın Emek Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi, No:4 06490 Çankaya/Ankara, Milli Kütüphane adresinde yapılacağı size haber verilmiştir. 

  Ancak ; 

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarih ve E-89780865-153-3514 sayılı, Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler konulu genelgesinin 9 nolu bölümünde getirilen esaslara uygun ve en az 3 gün önce Kaymakamlığa bildirim yapılması gerektiği düzenlemesi getirildiği için bu zorunlu sebeple hemen, aynı gün, 02.03.2021 tarihinde Derneğimiz adına Çankaya Kaymakamlığına müracaat edilerek, çoğunluklu genel kurul toplantısı için 05.03.2021(üç gün önce müracaat zorunlu olması karşısında zorunlu olarak) Dernek merkezimizde olacağı, çoğunluksuz  toplantımızın da sizlerin bilgisinde olduğu üzere 11 Mart 2021 Perşembe Günü 10.00-17.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın Emek Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi, No:4 06490 Çankaya/Ankara, Milli Kütüphane adresinde yapılacağı bildirilmiştir. İş bu müracaatımız sonrası onaylanan evrakımızın Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderildiği, şu an için genel kurulumuzu genelgede belirtilen önlemler alınarak yapabileceğimiz söylenmiştir. 

  İçinde bulunduğumuz süreçte resmi kurum kararlarını zorunlu olarak takip ederek gelişmeleri sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bu konudaki anlayışınız için teşekkür ederiz. 

  Neticede son kurumsal kararlar gereği;  

  Dernek Genel Kurulu’nun tüzüğe göre 05 Mart 2021 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında çoğunluklu olarak Bahçelievler, Taşkent Caddesi No:13/4 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Dernek merkezi salonunda, bu tarihte gerekli çoğunluk sağlanamaz ise 11 Mart 2021 Perşembe Günü 10.00-17.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın Emek Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi, No:4 06490 Çankaya/Ankara, Milli Kütüphane adresinde yapılacağını tekrarla duyurur, katılımızı dileriz. 

  Saygılarımla,
  Prof. Dr. Savaş Ceylan
  Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı