Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu

Kurullar

Başkan

Tuğba Moralı Güler

Başkan Yardımcısı

Haydar Sekmen

Sekreter

Şahin Hanalioğlu

Üye

Duygu Baykal
Erkut Baha Bulduk
İhsan Doğan