İleri Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grupları

Ana Sayfa

Derneğimizin grupları, gruplar genel yönergesine bağlı olarak kendi yönergelerine göre görevlerini ve seçimlerini yapmaktadırlar.


Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Hakan Karabağlı
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Erkan Kaptanoğlu
Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Ali Kafadar
Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Galip Zihni Sanus
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Ersin Erdoğan
Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Gökmen Kahiloğulları