Stereotaktik Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu

Ana Sayfa

Kuruluş tarihi: 9 Eylül 2004
Kuruluş amacı: a-Türkiye'de stereotaktik fonksiyonel ağrı ve epilepsi cerrahisi konusunda sağlıklı demografik verileri toplamak
b-Bu konudaki çalışmaları uluslararası düzeye çıkarmak
c-Yetişmekte olan beyin cerrahlarını bu konuya yönlendirmek
d-Bu konuda uzman, uluslararası veya ülkemizden konuşmacıları getirmek, sempozyum düzenlemek
e-Konu ile ilgili diğer bilim dalları ile ortak eğitim yapmak
f-Mali ve hukuksal bakımdan Türk Nöroşirürji Derneği'ne bağlı olmak.
g-Salt eğitim amaçlı çalışmak
h-Grup üyelerinin Türk Nöroşirürji Derneği üyesi olmasını ve dernek tüzüğüne uyulmasını sağlamak
i- Danışman üye kayıt etmek
j-Eğitim amaçlı bülten çıkarmak
Bugüne kadar yapılmış olan bilimsel toplantılar:
 • Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi  Grubu  İlkbahar Sempozyumu, Temporal Epilepsi ve Cerrahisi, Bursa, 2011
 • Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi  Grubu, Sonbahar Sempozyumu, Kayseri, 2010
 • Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi  Grubu, Eğitim Sempozyumu, Ankara, 2009
 • Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi  Grubu Sempozyumu, Adana, 2007
Yayınlar:
 • Türk Nöroşirürji Derneği Bülteni, Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi bölümü, 2011
 • Türk Nöroşirürji Derneği, Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi  Grubu Bülteni, 2009
 • Türk Nöroşirürji Derneği, Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi  Grubu Bülteni, 2007

 

Grup Yönergesi

 1. Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu, Türk Nöroşirurji Derneği Tüzüğünün 21. Maddesine dayanarak kurulmuştur.
 2. Stereotaktik, Fonksiyonel, Radyocerrahi, Ağrı ve Epilepsi cerrahisi uygulamalarından en az birine ilgi duyan TNDer üyeleri grup üyesi olabilir.
 3. Grup üyeliği başvuruları, grup sekreterliğine e-posta ile yapılır. Üyeliği grup yönetim kurulunda onaylanan ve kaydedilen grup üyelerinin listesi, grup sekreteri tarafından TNDer yönetimine bildirilir.
 4. Grup yönetimi başkan dahil 5 üyeden oluşur. Görev dağılımı grup yönetim kurulu tarafından belirlenir. Grubun yönetim kurulu, ilişkili toplantıya katılan grup üyeleri tarafından iki yılda bir grubun eğitim sempozyumu veya derneğin yıllık bilimsel kongresinde seçilir.
 5. Grup başkanlığına adaylık için en az 1 dönem grup yönetiminde görev almış olmak yeterlidir.