Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu

Ana Sayfa

Kuruluş tarihi: 2004
Kuruluş amacı: Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu nöroşirürji asistan ve uzmanlarına Nöro vasküler cerrahi konusunda eğitim vermek için kurslar ve sempozyumlar düzenlemeyi amaçlar. Girişimsel yöntemlerin nöroşirürjiyenlerce yapılması için gerekli girişimlerde bulunur ve bu amaçla gerekli hukuki ve teknik alt yapının oluşturulması için çaba sarf eder. Bu amaçla Nörovasküler cerrahi ile uğraşmıyan beyin cerrahları ile de iletişim kurarak hastaların mutlak olarak ve öncelikle deneyimli nörovasküler cerrahlara yönlendirilmesinini amaçlıyan çalışmalar yapar. Ayrıca yurtdışı serebrovasküler cerrahi grupları ile işbirliği kurmak ve geliştirmek için girişimlerde bulunur.
Kurucu üyeler: Dr. Nihat Egemen
Dr. Recai Tuncer
Dr. Toygun Orbay
Dr. Talat Kırış
Dr. Servet İnci
Dr. Ziya Akar
Dr. İzzet Övül
Dr. Tansu Mertol
Dr. Hidayet Akdemir
Dr. Mustafa Bozboğa
Kurucu Yönetim Kurulu: Dr. Nihat Egemen - Başkan
Dr. Recai Tuncer - 2. Başkan
Dr. Toygun Orbay - Sekreter
Dr. Talat Kırış
Dr. Servet İnci
Bugüne kadar yapılmış olan bilimsel toplantılar: Nörovasküler Grup Sempozyumu, 10 Şubat 2007, İstanbul
İntrakranial Anevrizma Cerrahisi Sempozyumu, Şubat 2006, İstanbul
İntrakranial Vasküler Anatomi Paneli, Mayıs 2006, Antalya
Yayınlar: Yeni kuruldu
Bültenler:  

 

Grup Yönergesi

1-Türk Nöroşirürji Derneği nöroşirürji içinde ilgi ve uygulama alanları esas alınarak öğretim grupları oluşturabilir ( Tüzük Madde 21 ) Bu tüzükteki Öğretim ve Eğitim grubu ifadesi Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu ile eşdeğerdir.

2-Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu, Türk Nöroşirürji Derneği?nin hedefleri doğrultusunda bilimsel öğretim ve eğitim etkinliklerinde bulunur. Salt eğitim amaçlı etkinlik gösterebilir, eğitim kursu sempozyum gibi organizasyonlar yapar
( Tüzük Madde 21 ).

3- Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu kurulması TND Yönetim Kurulu kararı ile olur. Bunun için bir kurucu yönetim kurulu atanır ( Tüzük Madde 21).

4- Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu hukuksal bakımdan Türk Nöroşirürji Derneğine bağlıdır (Tüzük Madde 21).

5- Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu, kuruluş amaçlarını ve alanını açık olarak belirler, ona uygun çalışmalarda bulunur.

6- Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim grubu, kendi içinde Yönetim Kurulu ve Yedek Yönetim Kurulu kurar. Kuruluş aşamasında kendi aralarında kurucu yönetim kurulu kurarak işe başlarlar ve üye kaydettikten sonra 1 yıl içerisinde genel kurul yaparak yeni yönetim kurulunu seçerler. Gruba kaydettikleri üyelerinin listesini Derneğe bildirirler. Grup üyeleri Türk Nöroşirürji Derneği üyesi olmak ve Dernek Tüzüğüne uymak zorundadırlar (Tüzük Madde 21).

7 - Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu kendi çalışma düzenlerini, Türk Nöroşirürji Derneği Öğretim ve Eğitim Grupları Temel Yönergesine ek olarak belirler ve bu yönerge Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. (Tüzük Madde 21).

8- Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu;

a- Kendi yönergelerine bağlı olmak üzere, genel kurulunu 1 veya 2 yılda yapar.
b- Yönetim Kurulu seçimi, gizli oy, açık tasnif yöntemine gore yapılır.
c- Oylamada sadece Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubunun,Türk Nöroşirürji derneğine bildirilmiş üyeleri oy kullanabilir
d- Oylamada her üye yönetim kurulu üyesi kadar isim yazar ve en çok oy alan 5 kişi yönetim kurulu üyesi olur. Daha az oy alan adaylar yedek yönetim kurulu üyesi olurlar.

9- Seçilen Yönetim Kurulu kendi içerisinde başkan, ikinci başkan ve sekreteri seçer. Ayrılan Yönetim Kurulu üyesi yerine yedek yönetim kurulunda ilk sırada olan kişi geçer. Bir kişi arka arkaya iki yıl başkanlık yapabilir. Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Yönetim Kurulu yılda en az 2 kez toplanır ve toplantı tutanakları ve kararları Türk Nöroşirürji Derneğine yazılı olarak bildirilir.

10- Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu, ortak çalışmak zorunda oldukları başka uzmanlık dalları ve meslekler varsa bu kişileri fahri üye kaydedebilir. Bu kişiler Türk Nöroşirürji derneği fahri üyesi olabilecekleri gibi (TND tüzüğü 2004) grup fahri üyesi de olabilirler. Ancak fahri üyeler oy kullanamazlar ve yönetim kurullarında yer alamazlar.

11- Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu her yıl en az 1 kez Türk Nöroşirürji Derneği adı altında toplantı (sempozyum, kurs ve benzeri) düzenler. Bu toplantılar mali bakımdan Türk Nöroşirürji Derneğine ve yönetim kurulu onayına bağlıdır. Toplantı gelirleri için Türk Nöroşirürji Derneği banka hesabı kullanılır ve giderler Türk Nöroşirürji Derneği tarafından ödenir.Grup toplantı takvimlerini uzun dönem planlama komitesine bildirir. Onay almış toplantılar Türk Nöroşirürji Derneği Bülteninde yayınlanır. Bilimsel toplantılar, ilgili meslek dallarının üyelerine açıktır. Türk Nöroşirürji Derneği toplantı düzenlenmesi konusunda bilgi ve teknik destek verir. Toplantı kitapları Türk Nöroşirürji Derneği yayın kurulu tarafından yayınlanır.

12- Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu etkinlikleri hakkında yılda en az 2 kez bülten çıkarır ve bülten Türk Nöroşirürji Derneğinin tüm üyelerine dağıtılır. Bülten grup tarafından hazırlanıp Türk Nöroşirürji Derneği tarafından bastırılır.

13- Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu, grup üyelik koşullarını kendisi belirler. TND üyeleri, ilgi duyuyorlarsa gruba yönerge hükümlerine göre kaydolarak grup tabanının genişlemesini sağlarlar ( Tüzük Madde 21).Türk Nöroşirürji Derneği üyesi bir kişi birden fazla gruba üye olabilir. Ancak aynı anda birden fazla grubun yönetim kurulunda yer alamaz. TND üyesi olmayanlar grupların da üyesi olamazlar ( Tüzük Madde 21).

14- Türk Nöroşirürji Derneğinin tüm komiteleri,aynı zamanda Öğretim ve Eğitim gruplarınında komiteleridir.

15- Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu kendi logosunu yapabilir.

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu üyeliği:

Üyelik için TND üyesi olmak yeterlidir. Üye olduktan sonra düzenlenecek ardışık 2 toplantıya ( Kurs ve / veya Sempozyum) katılmayanın üyeliği düşer ve bir daha üye kaydı yapılmaz.