Türk Nöroradyoloji Derneği 5. Nöroradyoloji Günleri

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu ODİTORYUMU
İSTANBUL

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.