6. Feyyaz Berkay Gunleri Sempozyumu

Limbik – Paralimbik Bolge ve Elegan Korteks Tumorleri
İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
İstanbul, Türkiye
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.