17th Annual Meeting of European Society for Movement Analysis for Adults and Children

Gloria Golf Resort Hotel, Antalya

http://www.esmac2008turkey.org/
*Bu toplantı Türk Nöroşirürji Derneği tarafından desteklenmektedir.