I. Ulusal Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kongresi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
www.hastabakimi2008.org