Füzyon Sonrası Sorunlar Paneli

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Füzyon Sonrası Sorunlar Paneli 19 Mayıs 2012 tarihinde Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi / Mersin ' de yapılacaktır.

Panel programına ulaşmak için tıklayınız.