Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu Kafa Travmaları, Ağrı ve Fonksiyonel Nöroşirurji