Türk Nöroşirürji Derneği Birleşik Sempozyumu

  • 2. Araştırma Kursu
  • Nörotravma ve Yoğun Bakım Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu
  • Nöroşirürji Mesleği, Malpraktis ve Hukuk Sempozyumu

7-9 Aralık 2007
Dedeman Otel / İstanbul;

Programa ulaşmak için tıklayınız.